Cecilie, kvinnenavn, av latin caecus, 'blind', opprinnelig romersk slektsnavn (Caecilius). Vanlig brukt i Norge fra ca. 1300, men forekommer tidligere. Varianter og avledninger: Cecilia, Sissel, Sidsel, Sille, Silje. Navnedag 22. november.