Cavendish, engelsk adelsslekt, som stammer fra dommeren Sir John Cavendish (død 1381) og dennes etterkommer Sir William Cavendish (ca. 1505–1557). Slektens overhode innehar fra 1694 tittelen duke of Devonshire. Sir William Cavendish (død 1625) fikk tittelen baron Cavendish 1605, og ble earl of Devonshire 1618. Hans sønnesønns sønn William Cavendish (1640–1707) fikk titlene duke of Devonshire og marquess of Hartington 1694, mens brorsønnen William Cavendish (1592–1676) ble duke of Newcastle 1655. Kjemikeren Henry Cavendish (1731–1810) var brorsønn av den 3. duke of Devonshire, og politikeren lord Frederick Charles Cavendish (1836–82) var sønn av den 5. duke. Slekten Cavendish er en av Englands største godseierslekter. Grener av slekten fører titlene baron Waterpark (1792) og baron Chesham (1858). En kognatisk gren, som døde ut 1801, førte familienavnet Cavendish-Harley og innehadde tittelen earl of Oxford. Deres godser gikk i arv til hertugene av Portland, som da antok familienavnet Cavendish-Bentinck.