Cato Schiøtz, norsk advokat. Schiøtz var universitetslektor ved Universitetet i Oslo 1975–78, dommerfullmektig ved Sør-Gudbrandsdal sorenskriverembete 1977–78, og advokat i Advokatfirmaet Schjødt fra 1978, hvor han var partner fra 1983. Fra 2018 er han i Advokatfirmaet Glittertind.