Cassiodor, romersk senator, historiker, politiker og forfatter. Nøt stor anseelse hos Theoderik og hans etterfølgere og bekledde høye embeter; arbeidet for å forsone romere og gotere. I 538 trakk han seg tilbake til et kloster i Sør-Italia, hvor han studerte og skrev. Hans hovedverk er en goternes historie, bare bevart i en bearbeidelse av Jordanes; bevart er derimot bl.a. en (mager) verdenskrønike og en encyklopedi, Institutiones litterarum, oversatt av L. W. Jones, New York 1946.