Caspar Friedrich Wolff, tysk biolog, en av grunnleggerne av embryologien (fosterlæren). I sin doktoravhandling fremstilte han epigeneseteorien som sa at alle individer, både dyr og planter, gjennomløper en utvikling fra egg til voksen, og at egget ikke inneholder et fullt ferdig individ i miniatyr, slik tilhengerne av preformeringsteorien hevdet. Wolff gav dermed den gamle epigenetiske teori et nytt innhold. Han underviste i medisin i Berlin, men kom i strid med de medisinske professorene og var glad over å få en stilling i St. Petersburg, der han arbeidet til sin død.