Caspar Fincke, bøhmisk kunstsmed, virket i Danmark, engasjert av Christian 4. Berømt for sine smijernsarbeider på Frederiksborg slott og i Christian 4s gravkor i Roskilde domkirke (1623).