Casa Grande, fredet område i USA, Arizona, ved Gila-elven, med forhistoriske ruiner. Oppdaget 1694, nasjonalt område fra 1892. Det største huset er ca. 13 m bredt, 20 m langt og 13 m høyt. Opprinnelig har det omfattet 4 etasjer og 16 rom, hvorav 3 etasjer og 11 rom har vært i bruk (den nederste etasjen var fylt igjen). Det finnes også rester av flere enetasjes hus. Hele komplekset er omkranset av en over 2 m høy mur. Utgravninger viser at bønner og kalebasser var kjent i tillegg til mais. Jordbruket var helt eller delvis basert på kunstig vanning. Keramikkstil og redskapstyper tilhører den såkalte «klassiske» Hohokamtradisjonen, med sterk innflytelse fra Anasazi-«kulturen» (1100–1400). Salado kalles dette folket av arkeologene. Noen av dem må ha vandret så langt som til Chihuahua i Nord-Mexico, hvor samme «storhus»-bebyggelse gjenfinnes i Casas Grandes.