Caroline Herschel, tysk-britisk astronom, søster av F. W. Herschel. Assisterte broren i hans undersøkelser, men utførte også selvstendige astronomiske observasjoner. Oppdaget 8 kometer og flere tåker.