Caroline Harriet Haslett, britisk ingeniør. Etter den første verdenskrig sekretær for Women's Engineering Society. Dannet i 1924 Electrical Association for Women, en organisasjon som ved hjelp av stipendier, håndbøker osv. lærte kvinner å bruke elektrisiteten i husarbeidet. Gjennom mange år president for British Federation of Business and Professional Women og fra 1950 president for International Federation of Business and Professional Women (BPW International), som er en organisasjon under UNESCO