Carolina, landskap i Nord-Amerika, ved Atlanterhavet, oppdaget av Sebastiano Caboto 1497. I 1512 ble det tatt i besittelse av spanierne, som gjorde flere mislykte koloniseringsforsøk. I 1585 etablerte Sir Walter Raleigh en britisk koloni her. Også franske hugenotter kom inn i landet. I 1619 ble kolonien gitt charter av Charles I og ble oppkalt etter ham og i 1663 gav Charles II charter til et tilstøtende område. John Locke skrev The Fundamental Constitution of Carolina, som omfattet begge områdene. I 1729 ble det så delt i to kolonier, North Carolina og South Carolina, fra 1776 delstater i USA.