Carnatic, europeisk betegnelse på et språkområde i Sør-India, svarer i hovedsak til delstaten Karnataka.