Carnac, landsby i Bretagne, Frankrike, kjent for sine imponerende samlinger av megalittiske minnesmerker, de såkalte alignements, som består av parallelle og ofte kilometerlange rekker av bautasteiner (menhir) med en høyde på opptil ca. 6,5 m. Over 2500 steiner er bevart, men opprinnelig har det vært langt flere. Rekkene var antagelig sammenhengende; på 1500-tallet skal det således ha eksistert ca. 15 000 bautasteiner omkring Carnac. Formålet med dem er uvisst; man antar at de har hatt forbindelse med kultiske seremonier. Mellom og omkring steinrekkene finnes flere steinkretser og forskjellige megalittiske gravmonumenter. Det største er gravhaugen Mont Saint-Michel, som måler 115×85 m og er ca. 10 m høy. Undersøkelser her på slutten av 1800- og på begynnelsen av 1900-tallet brakte for dagen flere mindre og ett større gravkammer med funn av steinøkser og perler.