Carman-Chimay, belgisk adelsslekt. Pierre Paul Riquet ble baron 1666 og 1670 greve av Carman. Slekten fikk hertugtittel 1828, etter at den hadde arvet fyrstene av Chimay. Slektens yngre gren fikk tittelen fyrste av Chimay 1824. Denne grenens yngre medlemmer fikk prinsetittel 1865.