Carlsberg Arkitekturpris, dansk arkitekturpris, deles ut annethvert år. Innstiftet 1992. Carlsbergprisen er på 200 000 ECU. Vinneren utpekes av en internasjonal jury med seks medlemmer. Første gang utdelt 1993, til Tadao Ando.