Carlo Cattaneo, italiensk forfatter og politiker; arbeidet for folkeopplysning og utgav tidsskriftet Il Politecnico. Han var med på å forberede revolusjonen mot det østerrikske overherredømmet som brøt ut i Milano 1848, og fremstod som leder av aksjonen. Da opprøret til slutt ble slått ned, flyktet han til Lugano i Sveits, der han snart deltok i kantonens offentlige liv, ivret for folkeoppdragelse, jordreformer o.l. Samtidig skrev han Storia della rivoluzione del 1848, og holdt ved like forbindelsen med italienske patrioter. Han samarbeidet med Garibaldi inntil forfatningsspørsmålet for det nye Italia kom opp. Det kom til brudd fordi Cattaneo ikke ville oppgi sin idé om et føderalistisk Italia. En del av hans skrifter er samlet i Opere i 7 bind og Scritti politici ed epistolari i 3 bind.