Carla Del Ponte, sveitsisk jurist. Statsadvokat i Lugano 1981–94, riksadvokat 1994–99. Fra 1999 til 2008 sjefsanklager ved den internasjonale domstolen i Haag i krigsforbryterdomstolene for Rwanda og Jugoslavia. Del Ponte var som riksadvokat i Sveits ansvarlig for å beslaglegge konti tilhørende bl.a. Pakistans tidligere statsminister Benazir Bhutto og Raúl Salinas, broren til Mexicos president; begge ble dømt for korrupsjon. Hun var også engasjert i etterforskningen av italiensk mafia. Som sjefsanklager ved krigsforbryterdomstolen var hun sterkt delaktig i utleveringen av tidligere president Slobodan Milošević fra Jugoslavia til Haag.