Carl XIIIs orden, svensk orden, opprettet 1811 av kong Karl 13 som en særskilt frimurerorden. Ordenen utgjør den høyeste grad innenfor det svenske frimureri og har kun én klasse, ridderklassen. Carl XIIIs orden er etter 1975 den eneste svenske orden som kan tildeles landets egne borgere. Opptagelse av nye riddere skjer på Karladagen 28. januar. Ordenen kan foruten kongehusets medlemmer bare bestå av 33 svenske riddere (herav tre geistlige) og høyst ti utlendinger.