Carl Wiman, svensk geolog og paleontolog, professor i Uppsala 1911–33. Studerte en rekke fossile dyregrupper: graptolitter (innførte serieslipmetoden), brachiopoder, fisk, amfibier, krypdyr og fugler. Foretok en rekke forskningsreiser, bl.a. til Spitsbergen og Amerika.