Carl Wilhelmson, svensk maler. Elev av Carl Larsson på Valand, der han selv underviste 1897–1910; i Paris 1890–96. Også tre besøk i Spania (1910, 1913, 1920). Fra 1912 drev han malerskole i Stockholm; professor ved Konstakademien 1925. I en lys, tørr koloritt påvirket av neoimpresjonistenes flekkmaleri skildret han Bohusläns karrige kystnatur og fiskerne i arbeid og helg i maleriene Fiskerkvinner på vei fra kirke (1899), På berget (1905) og Kirkefolk i båt (1909). Han malte også gode portretter, f.eks. av Hjalmar Lundbohm (1923).