Carl Wilhelm Böttiger, svensk dikter, litteraturhistoriker og språkmann, professor i Uppsala, medlem av Svenska Akademien 1847. Hans poesi er skrevet i en stemning av senromantisk melankoli, ofte etter mønster av italienske renessansedikt. Betydeligst er han som forfatter av minneskrifter (Tegnér, Kellgren, Stagnelius o.a.).