Carl Vilhelm Holst, født i Stavanger, norsk litteraturforsker og kunstfilosof. Mag.art. 1933, universitetsstipendiat 1943; foreleste over fransk diktning og generell estetikk. Han hevdet at man bare ut fra erkjennelse av diktningens vesen kan avgjøre de forskjellige litterære forskningsgreners relevans til litteraturen. Det sentrale i hans lære er definisjonen og beskrivelsen av diktningen som meningsverk; derav utledet han en kritikk av historismen og «psykologismen» i litteraturforskningen. Holsts viktigste skrifter er Stendhal: l'auteur d'Armance (i Edda 1937), Défense et illustration de l'histoire littéraire (i Orbis litterarum 1943) og de posthumt utgitte bøker Fragment av en kunstfilosofi (1953), Baudelaires estetikk (1954) og Kulturfilosofiske skrifter (1974).