Carl Valdemar Bramsnæs, dansk økonom og sosialdemokratisk politiker, utdannet som typograf. Medlem av Riksdagen 1918–39, finansminister i Staunings to første regjeringer 1924–26 og 1929–33. 1933–49 var han sjef for den danske nasjonalbank. Bramsnæs spilte en betydelig rolle i internasjonalt økonomisk og sosialpolitisk samarbeid, og særlig virket han for et nærmere økonomisk samarbeid mellom de nordiske land. Han var æresmedlem i alle de nasjonale foreninger Norden og formann i den danske forening 1939–60.