Carl Sternheim, tysk forfatter. I sine komedier Die Hose (1911), Die Kassette (1912), Bürger Schippel (1913), Der Snob (1914) o.a. gir forfatteren bitende satirer av keiserrikets bursjoasi, dets penge- og maktbegjær og forløyede idealer. Personene er abstraherte typer uten individualisering, språket er epigrammatisk. At hans verker, som frem til 1928 til dels var forbudt, har bevart sin aktualitet, viser den Sternheim-renessanse som satte inn etter at de utkom i 8 bd. 1963–68. Sternheim skrev også noveller, romanen Europa (2 bd., 1919–20) og en selvbiografi (1936).