Carl Støp-Bowitz, født i Oslo, norsk zoolog. Dr.philos. ved Universitetet i Oslo 1970. Konservator ved Zoologisk Museum i Oslo, førstelektor ved Universitetet i Oslo. Hans zoologiske forskning dreide seg om havbørsteormer og meitemark. Var president i Norvega Esperantista Ligo og medlem av det Internasjonale Esperantoakademiet. Publiserte mange arbeider innen zoologi og om språket esperanto. Hovedredaktør av Jordens Dyreliv 1965–71. Utnevnt til professor ved Det internasjonale universitetet i San Marino (Akademio Internacia de la Sciencoj).