Carl Sjöstrand, svensk-finsk billedhugger, elev ved Konstakademien i Stockholm 1847–55, studerte så i München og Roma; slo seg ned i Helsinki 1863. Fikk stor betydning ved å velge nasjonale finske motiver, særlig fra Kalevala, til sine grupper og relieffer, som frisen Väinämöinens sång (1865) i universitetet i Helsinki. Utførte også Porthan-monumentet i Turku (1864).