Carl Rupert Nyblom, svensk forfatter, dosent i estetikk ved universitetet i Uppsala 1860, professor 1867–97, medlem av Svenska Akademien 1879. Til hans estetiske verker hører avhandlingen Om det komiska och dess förhållande till humorn (1857), Om innehåll och form i konsten (1866) og Estetiska studier (2 bd., 1873–84).