Carl Paulsen, født i Oslo, norsk billedhugger. Utførte en rekke monumenter, bl.a. over Roald Amundsen (Tønsberg, Borge, Sarpsborg), C. J. Hambro (Elverum), krigsminnesmerker osv. Utgav Gamle Tønsberg (1953).