Carl Ortwin Sauer, amerikansk kulturgeograf; regnes som grunnlegger av kulturgeografien. Han utførte en rekke studier over geografiske og økologiske forhold i Latin-Amerika, og var særlig opptatt av samspillet mellom mennesket og dets omgivelser over tid. Bl.a. gav han viktige bidrag til forståelse av betingelsene for fast bosetning. Av verker kan nevnes The Morphology of Landscape (1925) og Aboriginal Population of Northwestern Mexico (1935). Sammen med flere kolleger stod Sauer bak et symposium som resulterte i boken Man's Role in Changing the Face of the Earth (1956).