Carl Nyrén, svensk arkitekt, en av de mest sentrale svenske arkitekter etter den annen verdenskrig, eget arkitektkontor siden 1948. Enkelheten i planløsning og materialbruk i hans første store arbeider viser tilknytning til funksjonalismen og den såkalte svenske rasjonalismen. Kontor- og laboratoriebygningene for Pharmacia ved Uppsala (1973–83) er utformet over et strukturalistisk bygningsprinsipp, mens f.eks. Gottsunda kirke i Uppsala (1980) har et mer personlig og regionalt preg.