Carl Mariboe, professor, skoleleder, etablerte Mariboes Skole i 1833 og Dannekvindeskolen som var i drift 1844-53.