Carl Liebermann, tysk kjemiker. I 1868 klarla han sammen med C. Graebe sammensetningen av det viktige krappfargestoff alizaron og fant året etter en metode for syntetisk fremstilling av alizaron fra antracen. Liebermann er også kjent for sine arbeider over andre organiske fargestoffer og alkaloider, særlig koka-alkaloidene. Påvisningen av fenoler med nitritt og svovelsyre blir etter ham kalt Liebermanns reaksjon.