Carl Konopka, født i København, norsk arkitekt. Kom ca. 1880 til Oslo, der han tegnet en rekke leiegårder. Til hans mer kjente arbeider hører en ombygging av Eidsvoll kirke (1885) og Råholt kirke, Eidsvoll (1888). Stilmessig er hans arbeider preget av historismen.