Carl Henrik Anckarsvärd, svensk greve, offiser og politiker, sønn av M. A. Deltok i statskuppet mot Gustav 4 Adolf. Falt i unåde da han kritiserte Karl Johans russisk-orienterte utenrikspolitikk og måtte søke avskjed i 1814. Var en av de fremste talsmenn for en liberal opposisjonspolitikk. Fremla 1859 et forslag om en revisjon av den svensk-norske union som ville ha gjort Sverige til den dominerende stat i unionen.