Carl Heinrich Graun, tysk komponist. Kapellmester hos Fredrik den store; skrev en mengde operaer og fløytekomposisjoner for kongen. Spilte en fremtredende rolle i Berlins musikkliv og komponerte også verdifull kirkemusikk (oratoriet Jesu død m.m.).