Carl Gustaf Rossby, svensk meteorolog. Tjenestegjorde i Bergen under Vilhelm Friman Koren Bjerknes, senere i Stockholm og ved U. S. Weather Bureau, USA. Professor i meteorologi ved Massachusetts Institute of Technology 1928–39, ved University of Chicago 1941–51, fra 1947 til sin død ved Stockholms Högskola, der han skapte et internasjonalt institutt for meteorologisk forskning. Jetstrømmens buktninger ble først beskrevet av Rossby, og lange bølger i hav og atmosfære som har sammenheng med Jordens rotasjon, kalles rossbybølger. Rossby var også leder av den såkalte Chicagoskolen – meteorologi.