Carl Gustaf Mosander, svensk kjemiker og farmakolog, professor i kjemi og farmasi ved Karolinska institutet 1832, 1845–57 også ved Farmaceutiska institutet, intendant ved Naturhistoriska riksmuseets mineralogiske avdeling fra 1845. Mosander var elev av J. J. Berzelius. Han beskjeftiget seg spesielt med sjeldne jordarters kjemi. Oppdaget grunnstoffene lantan, terbium, erbium, praseodym.