Carl Gustaf, greve Wrangel, svensk offiser. Utmerket seg under Trettiårskrigen og ledet flere seierrike felttog i Sør-Tyskland, bl.a. ved Lech 1632. Feltmarskalk 1646, riksråd samme år, generalguvernør i Pommern 1648; fikk svensk grevetittel 1651. Under krigen mot Danmark 1657–60 inntok han 1657 Fredericia og planla sammen med Karl 10 Gustav det vellykkede vinterfelttog 1658 (toget over Storebelt). Riksmarsk og president i krigskollegiet 1664. Han ble etter hvert svært velstående og lot bygge slottet Skokloster i Uppland og det Wrangelske palé i Stockholm.