Carl Georg Johannes Petersen, dansk zoolog, dr.philos. 1888. Ledet Biologisk Station i Danmark 1889–1926, gjorde en rekke viktige undersøkelser over dyrelivet i danske farvann og betydde mye for norsk og internasjonal havforskning, i samarbeid med bl.a. J. Hjort.