Carl Frisendahl, svensk billedhugger, maler og tegner. For det meste bosatt i Paris, hvor han var elev av A. Rodin og E. A. Bourdelle. Han har bl.a. utført portrett- og dyreskulpturer. Bronsearbeidet Näcken (1940) har sine forutsetninger i Ernst Josephsons maleri Strömkarlen. Representert bl.a. i Nationalmuseum, Stockholm og Musée Nationale de l'Art Moderne, Paris.