Carl Fredrik Pechlin, født i Holstein, svensk offiser og politiker; generalmajor 1770. Som politiker tilhørte han fra 1750-årene hattene, gikk 1769 over til luene; ble en av lederne på riksdagen 1772. Han var en av Gustav 3s fremste motstandere og ble mistenkt for å ha vært en av mennene bak mordet på kongen 1792. Han døde som fange på Varberg festning.