Carl Fredrik Fredenheim, svensk museumsmann, den første svenske kunstmuseumssjef. Han besøkte Italia 1787–90 og kjøpte der antikviteter for Gustav 3, og foretok også viktige utgravninger på Forum Romanum. Etter hjemkomsten overlot kongen til ham å ordne de kongelige samlinger. 1794 ble han sjef for det nyopprettede kongelige museum på slottet og året etter överintendent og preses for Konstakademien, og kom til å øve stor innflytelse på svensk kunstliv.