Carl Fredric Dahlgren, svensk forfatter, prest og riksdagsmann. Han var en av de viktigste bidragsytere i Markalls sömnlösa nätter (1820–21), en bok hvor Sveriges romantikere holdt oppgjør med den akademiske skole. Dahlgrens dragning mot det humoristisk-satiriske og virkelighetsnære, liksom hans krav om en mer nasjonal poesi, førte ham mot Bellman, som han imiterte i sine populære Mollbergs epistlar (1819–20).