Carl Frederik Stanley, dansk billedhugger, elev av sin far Simon Stanley (1703–61), ved Kunstakademiet i København til 1758, studerte 1759–66 i Paris og Roma. Professor ved akademiet 1778–1810. Hans gravmæler, som det over dronning Louise i Roskilde domkirke (1768–89), er preget av en mild nyklassisisme, mens enkelte portretter (Johannes Ewald 1784) har en skarpere karakteristikk.