Carl Frederik Ferdinand Stanley, født i København, norsk arkitekt; sønn av C. F. Stanley. Stads- og Provincialbyggmester i Akershus Stift og Stadsbyggmester i Oslo 1797–1800. Virket også som praktiserende arkitekt. Til hans mest kjente arbeider hører ombyggingen av Katedralskolen i Oslo (1799–1800), der auditoriet senere fungerte som møtesal for Stortinget (flyttet til Norsk Folkemuseum 1917). Stilmessig er hans arbeider preget av franskpåvirket klassisisme.