Carl Fehrman, svensk litteraturhistoriker, professor i Lund 1958–80. Han har skrevet om forgjengelsesmotivet i svensk og internasjonal diktning samt om Diktaren och de skapande ögonblicken (1974). Forskning i förvandling (1972) presenterer de mest betydningsfulle svenske litteraturhistorikere og deres metoder, fra romantikkens Atterbom til midten av 1900-tallet. Av senere utgivelser kan nevnes Litteraturhistorien i Europaperspektiv(1999).