Carl Edvard Johansson, svensk industrimann og oppfinner. Gjorde en stor innsats for den tekniske verkstedindustri på presisjonsmålingens område. Fikk standardisert de vestlige lands måleenheter. Oppfinner av Johanssons kalibre, et sett spesielle stålplater med nøyaktig avmålt tykkelse. Flere lagt sammen gir regulerbar totaltykkelse, og de kan tjene som lengdemål. Se passbiter.