Carl David af Wirsén, svensk forfatter, litteraturhistoriker og kritiker, medlem av Svenska Akademien 1879, dets sekretær fra 1884. Debuterte 1876 med Dikter. Som lyriker behandler Wirsén gjerne historiske motiver og naturidyller. Som kritiker kom han til å prege det offisielle litteratursyn i mer enn 30 år. Med sitt snevert konservative litteratursyn motarbeidet han aktivt de nye retningene i 1880- og 1890-årenes litteratur.