Carl Dahlhaus, tysk musikkforsker, internasjonalt ledende innenfor musikkteori, -estetikk og -historie. Ble 1967 professor ved Technische Universität i Berlin. Han tok opp emner innenfor et historisk spenn fra renessansen til 1900-tallet. Blant hans arbeider kan nevnes: Musikästhetik (1967), Untersuchungen über die Entstehung der harmonischen Tonalität (1968) og Richard Wagners Musikdramen (1971).