Carl Christopher Georg Andræ, dansk politiker og matematiker. Var 1848 medlem av den grunnlovgivende forsamling, hvor han arbeidet for ettkammersystem med innskrenket stemmerett. Som medlem av regjeringen var han hovedforfatter av fellesforfatningsloven av 2. okt. 1855. Her ble det for første gang gjennomført forholdstallsvalg. Var førsteminister 1856–58, da han trakk seg tilbake på grunn av uenighet med de herskende retninger i det slesvig-holstenske spørsmål. Andræ var fra 1866 landstingsmann i over 20 år. Han sluttet seg da til høyre, mens han før hadde vært liberal. Han var en fremragende vitenskapsmann. Lærer ved den militære høyskole, direktør for Gradmålingen 1853, æresdoktor 1879. Hans verk om Den danske gradmaaling utkom 1867–84.