Carl Christian Hall, dansk politiker. 1848 medlem av den grunnlovgivende forsamling, 1849–81 en av lederne for de nasjonalliberale, senere Højre. 1854 ble han kultusminister i regjeringen Bang og ble snart dens ledende kraft. Som statsminister 1859–63 (med en kort avbrytelse 1859–60) ledet han Danmarks politikk overfor Tyskland. Etter at de nasjonalliberale i 1866 gikk over i Højre, var Hall en av de ledende konservative politikere. Kultusminister i regjeringen Holstein 1870–74.